توضيحات

icon فایل هایی که با لینک مستقیم در سایت قرار گرفته اند بدون پسورد می باشند.

     گزارش آزمایشگاه ماشین های الکتریکی ۱
 
دانلود رایگان گزارش آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1 ...
     جزوه ماشین های الکتریکی ۲
 
دانلود رایگان جزوه ماشین های الکتریکی 2 ...
     جزوه ماشین های الکتریکی ۱
 
دانلود رایگان جزوه درس ماشین های الکتریکی 1 ...