توضيحات

icon فایل هایی که با لینک مستقیم در سایت قرار گرفته اند بدون پسورد می باشند.

     لحیم کاری روی برد سوراخ دار
 
در این مقاله قصد ارائه بهترین روش جهت لحیم کاری روی برد سوراخ دار را داریم. ...
     روش ماژیک
 
  برای تهیه فیبر مدارچاپی روشهای مختلفی وجود دارد، روش ماژیک یکی از روش ها ساده می باشد. ...
     روش لتراست
 
برای تهیه فیبر مدارچاپی روشهای مختلفی وجود دارد، روش لتراست یکی از آسان ترین روش هاست. ...
     روش لامینت
 
  برای تهیه فیبر مدارچاپی روشهای مختلفی وجود دارد، روش لامینت یکی از دقیق ترین روش ها می باشد. ...
     روش اسپری پزتیو ۲۰
 
برای تهیه فیبر مدارچاپی روشهای مختلفی وجود دارد، روش اسپری پزتیو 20 یکی از این روش ها می باشد. ...
     روش چاپ و اتو
 
برای تهیه فیبر مدارچاپی روشهای مختلفی وجود دارد، روش چاپ و اتو یکی از سریعترین روش ها با دقت خوب می باشد. ...
     استاندارد طراحی مدار چاپی
 
تبدیل یک نقشه الکترونیکی به نقشه مدار چاپی باید طبق استانداردهای موجود و رعایت مسائلی انجام پذیرد. یک نقشه الکترونیکی میتواند در هر اندازه و شکلی کشیده شود اما مدار چاپی باید طوری تهیه شود که در آن استاندارد و اصول مدار چاپی و اندازه حقیقی المانها در نظر گرفته شود. طراحی مدار چاپی باید با رعایت فواصل پایه ......
     تهیه اسید مدار چاپی
 
در این مقاله آموزشی نحوه آماده سازی اسید پرکلرودوفر و اسید کلروفریک برای استفاده در اسید کاری برد های مدار چاپی شرح داده می شود. ...