توضيحات

icon فایل هایی که با لینک مستقیم در سایت قرار گرفته اند بدون پسورد می باشند.

     پیکره بندی آی سی ۵۵۵ بصورت حافظه (لچ)
 
  همه کسانی که با الکترونیک سر وکار دارند آچار فرانسه مدارات الکترونیک یعنی آی سی ۵۵۵ را به خوبی می شناسند امروز می خوام یه رو دیگر کاربرد این ای سی را برای شما شرح دهم و ان این که استفاده از این به صورت حافظه (لچ) می توان آی سی ۵۵۵ معروف را ...
     نرم افزار کد رنگی مقاومت ها
 
   از كاربرد هاي این نرم افزار مي توان به پيدا كردن مقدار و اندازه مقاومت از طريق خواندن رنگ هاي آن و هم چنين پيدا كردن رنگ از طريق دادن مقدار خود مقاومت اشاره کرد ...
     نرم افزار ۵۵۵ Desginer
 
  نرم افزاري كه مشاهده مي فرماييد، نرم افزاري ساده براي طراحي و محاسبات مدارات ساخته شده با IC 555 و IC 556 مي باشد. از قسمت هاي مختلف آن مي توان به ...