توضيحات

icon فایل هایی که با لینک مستقیم در سایت قرار گرفته اند بدون پسورد می باشند.

     آموزش تصویری لحیم کاری مقاومت SMD
 
آموزش تصویری گام به گام لحیم کاری مقاومت SMD ...
     آموزش لحیم کاری با هویه
 
یکی از اعمالی که در ساخت اکثر پروژه ها به کار شما می آید، لحیم کاری می باشد. لحیم کاری برای اتصال قطعات الکترونیکی به هم یا به مدار، اتصال مناسب سیم ها به هم و... بکار می رود. ...
     آموزش لحیم کاری قطعات SMD با هویه
 
  سخت بودن لحیم کاری قطعات SMD باعث بی رغبتی در استفاده از قطعات SMD می شود. برای لحیم کاری قطعات SMD ، از هویه هوای گرم استفاده می شود. ...
     لحیم کاری آی سی های SMD با هویه
 
سخت بودن لحیم کاری قطعات SMD باعث بی رغبتی در استفاده از قطعات SMD می شود. برای لحیم کاری قطعات SMD ، روش های مختلفی وجود دارد. در این مقاله روش لحیم کاری با هویه به صورت مصور شرح داده شده است. ...